Agent, chcąc zapewnić najwyższy standard dystrybucji ubezpieczeń, poniżej przedstawia zbiór najważniejszych informacji, dotyczących prowadzonej działalności:

Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, numer w RAU 11162401/A; Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, numer w RAU 11222265/A; Superpolisa Como Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Bertolta Brechta 7, numer w RAU 11221321/A; Superpolisa GSU Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, numer w RAU 11219281/A; Superpolisa MULTI-AGENT GROUP Sp. z o.o. z siedziba w Tomicach przy ul. Wojska Polskiego 70, numer w RAU 11234543/A; Superpolisa Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, numer w RAU 11215984/A; Superpolisa Intertur Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, numer w RAU 11112862/A; GSU S.A. z siedziba w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, numer w RAU 11116848/A; GSU Polisa Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, numer w RAU 11179276/A; Superpolisa Insurance Alliance Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, numer w RAU 11240268/A; Superpolisa STBU Sp. z o.o. z siedziba w Sopocie przy ul. Rzemieslniczej 7, numer w RAU 11115830/A; Superpolisa Operator Finansowy Sp. z o.o. z siedziba w Olkuszu przy ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego 3/26, nr w RAU 11207745/A; Superpolisa Doratex Sp. z o.o. z siedziba w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 44, nr w RAU 11208741/A; Superpolisa Optima Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, nr w RAU 11254127/A, działaja jako agenci ubezpieczeniowi wpisani do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez KNF i na podstawie udzielonych pełnomocnictw wykonuja czynności agencyjne na rzecz następujacych zakładów ubezpieczeń: AGRO TUW; AmTrust International Underwriters DAC; „Balcia Insurance” SE; CG Car-Garantie Versicherungs AG; Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce; Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group; Compensa TU na Zycie S.A. Vienna Insurance Group; Europ Assistance S.A. Oddział w Irlandii; Fortegra Europe Insurance Company Limited; Generali T.U. S.A.; Generali Zycie T.U. S.A.; Helvetia Global Solutions Ltd; Insurance Company Euroins JSC; Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce; Interrisk TU S.A. Vienna Insurance Group; LINK4 TU S.A.; Lloyd’s Insurance Company SA/NV; LMG Forsakrings AB O/w Polsce; Nationale-Nederlanden TUnZ S.A.; Open Life TU Zycie S.A.; Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. – Oddział w Polsce; Prudential International Assurance PLC S.A. Oddział W Polsce; PZU SA; PZU Zycie S.A.; SALTUS TU Zycie S.A.; SALTUS TUW; SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.; SIGNAL IDUNA Zycie Polska TU S.A.; STU ERGO Hestia SA; STUnZ ERGO Hestia SA; TUiR Allianz Polska S.A.; TU Allianz Zycie Polska S.A.; TUiR Warta S.A.; TU Europa S.A.; TU INTER Polska S.A.; TU INTER-ZYCIE Polska S.A.; TUnZ Warta S.A.; TUW TUW; TU Zdrowie S.A.; „TUZ” TUW; UNIQA TU S.A.; UNIQA TU na Zycie S.A.; Unum Zycie TUiR S.A.; Vienna Life TU na Zycie S.A. Vienna Insurance Group; wefox Insurance AG; Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group; Zavarovalnica Triglav d.d.

Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2018 poz. 2467), to jest poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent, przy czym sposób wyszukiwania podany jest pod wyzej
wymienionym adresem.

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia spółka, za pośrednictwem której zostaje zawarta umowa ubezpieczenia, otrzymuje prowizje od zakładu ubezpieczeń. Reklamacje niezwiązane z udzielana ochrona ubezpieczeniowa może Pan/Pani składać zgodnie z Procedura składania i rozpatrywania reklamacji złozonych przez Klientów spółek agencyjnych działających w ramach „Superpolisa” dostępna na stronie internetowej pod adresem www.superpolisa.pl

Spór miedzy Klientem a którakolwiek ww. spółka agencyjna może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów miedzy Klientem a ww. spółkami jako podmiotem rynku finansowego, zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Istnieje również możliwość złożenia przez Pana/Panią skargi na działalność którejkolwiek z ww. spółek agencyjnych do właściwych organów, w tym KNF, UOKiK.