Polityka prywatności

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.doratex.pl („Serwis”) wykorzystuje pliki cookies.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania gromadzonych przez Doratex sp.z o.o., z siedzibą w Limanowej przy ul. Jana Pawła II, 34-600 KRS: 0000408141 REGON: 122492046, NIP: 7372201336 (dalej: „Administrator”) w tym danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania.

Administrator chroni dane w tym dane osobowe użytkowników, dlatego przed skorzystaniem z serwisu internetowego przeglądarka użytkownika informuje, jakie dane i na których stronach są zbierane. Przetwarzamy dane, żeby:

1) dopasować prezentowane treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników;
2) prezentować informacje o produktach i usługach oferowanych przez ubezpieczycieli współpracujących z Agentem, dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników.

Troszczymy się o Twoje dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w trosce o zachowanie najwyższego standardu przetwarzania Twoich danych osobowych, chcielibyśmy przekazać Ci w tym dokumencie informacje o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego Serwisu.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Doratex sp. z o.o., z siedzibą w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 44, 34-600KRS: 0000408141 REGON: 122492046, NIP: 7372201336.
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres: doratex@post.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Twoje dane osobowe (w tym adres IP) mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji użytkowników
  w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art.6ust.1lit.f RODO);
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający w tym wypadku na ochronie swoich praw (art. 6 ust. lit. f RODO);
  Podawanie danych osobowych w Serwisie jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne, aby móc skorzystać z pełnych funkcjonalności oferowanych przez Serwis.

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym:

 1. dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy;
 2. podmiotom ustawowo uprawnionym do przetwarzania danych osobowych.

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji celów przetwarzania danych, czyli:

 1. przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 2. przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 3. przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 4. w przypadku, kiedy dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, do momentu jej wycofania.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa do:

 1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim
  o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Sprostowania Twoich danych osobowych – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 5. przenoszenia danych–w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 7. wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 8. skargi–w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcielibyśmy również Cię poinformować, że wykorzystujemy pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z naszego Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie?

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, do momentu wylogowania się z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Oprócz własnych plików cookies w Serwisie zamieszczane i wykorzystywane mogą być również pliki cookies stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów ad serwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów Administratora, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki „cookies” Administratora są wykorzystywane w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego.
 2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć jakich treści użytkownicy poszukują w Serwisie oraz jakie treści są dla nich najbardziej interesujące, tworzenie stosownych statystyk odbywa się z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Pliki „cookies” stron trzecich, mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności Serwisu lub jej elementów;
 2. zbieranie danych statystycznych o użytkownikach np. wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania użytkowników;
 3. dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing);
 4. mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych;
 5. zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści.

Google Analitycs

W naszym serwisie stosowane są funkcje reklamowe Google Analitycs, które obejmują:

 1. remarketing w Google Analytics,
 2. raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google,
 3. raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics,
 4. zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych za pośrednictwem plików cookie dotyczących reklam i anonimowych identyfikatorów.

Zbierane są informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Na ich podstawie tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników.

W każdej chwili można wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując AdSettings, narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Pliki cookies można podzielić na:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 2. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

Ustawienia plików cookies.

Najczęściej oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. Pamiętaj, że możesz zmienić te ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” albo informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W sytuacji, kiedy użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może, choć nie musi spowodować utrudnienia w korzystaniu z funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przechowywania plików cookies w przeglądarkach:

Internet Explorer
FireFox
Opera
Chrome
Safari
Edge

Media społecznościowe

Facebook

Serwis używa tzw. wtyczki oferowanej przez portal społecznościowy Facebook Inc., 1601S, California Ave, PaloAlto, CA 94304, USA (dalej: „Facebook”). Wtyczka jest oznaczona w Serwisie logiem facebooka.

Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informacje, że odwiedziłeś nasz Serwis wraz z Twoim adresem IP. Jeżeli podczas wizyty w Serwisie użytkownik jest równocześnie zalogowany na swoim koncie na Facebooku, portal społecznościowy może powiązać wizytę w Serwisie z kontem na Facebooku.

W sytuacji kliknięcia we wtyczkę Facebooka stosowne informacje są przekazywane automatycznie do Facebooka. Prosimy pamiętać, że nawet jeżeli użytkownik nie posiada konta na Facebooku nadal istnieje możliwość uzyskania i przechowywania adresu IP przez Facebooka. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Facebook, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się na stronie internetowej Facebook: http://www.facebook.com/policy.php