Życie

Niechętnie zdajesz sobie sprawę z tego, jak ulotne bywa szczęście. Nie przed wszystkim możesz uchronić osoby dla Ciebie najważniejsze. Tylko od Ciebie jednak zależy, jak zabezpieczysz ich przyszłość, na wypadek gdyby Ciebie zabrakło.
Dowiedz się więcej


Dodatkowa ochrona

Twoje życie może zmienić się w ciągu zaledwie kilku minut. Wypadek czy lekarska diagnoza potrafi sprawić, że od dawna snute plany na zawsze pozostają w sferze niezrealizowanych marzeń. W najtrudniejszych chwilach niebagatelne znaczenie ma finansowe wsparcie.
Dowiedz się więcej

 

Ubezpiecznie grupowe, grupa otwarta

 

Zakresy ubezpieczenia

Zakres 1

Zakres 2

Zakres 3

Zakres 4

Zakres 5

Śmierć Ubezpieczonego

12 500 zł

20 000 zł

30 000 zł

20 000 zł

35 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego)

25 000 zł

40 000 zł

60 000 zł

40 000 zł

65 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku)

37 500 zł

60 000 zł

90 000 zł

60 000 zł

100 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego)

22 500 zł

35 000 zł

50 000 zł

35 000 zł

50 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za każdy 1% trwałego uszczerbku)

200 zł

280 zł

400 zł

300 zł

450 zł

Śmierć Małżonka Ubezpieczonego

5 000 zł

7 000 zł

10 000 zł

Śmierć małżonka w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Małżonka Ubezpieczonego)

10 000 zł

14 000 zł

20 000 zł

Śmierć Dziecka Ubezpieczonego

1 800 zł

2 500 zł

3 500 zł

Śmierć Rodziców Ubezpieczonego

1 000 zł

1 400 zł

2 000 zł

Śmierć Teściów Ubezpieczonego

1 000 zł

1 400 zł

2 000 zł

Osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego

1 800 zł

2 500 zł

3 500 zł

Urodzenie dziecka

600 zł

900 zł

1 250 zł

Urodzenie martwego dziecka

1 200 zł

1 800 zł

2 500 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres rozszerzony

3 000 zł

4 000 zł

5 000 zł

4 000 zł

5 000 zł

Poważne zachorowanie małżonka – zakres rozszerzony

3 000 zł

4 000 zł

5 000 zł

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby oraz po 14 dniu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

30 zł

40 zł

50 zł

45 zł

60 zł

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (w ciągu pierwszych 14 dni)

60 zł

80 zł

100 zł

90 zł

120 zł

Pobyt na OIOM

60 zł

80 zł

100 zł

90 zł

120 zł

Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance Medyczny (zgodnie z określonym w Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Assistance Medyczny (dalej OWDU Assistance Medyczny) zakresem świadczeń assistance przysługujących ubezpieczonemu w razie wystąpienia w jego życiu określonego w OWDU Assistance Medyczny zdarzenia ubezpieczeniowego objętego och

składka miesięczna od osoby:

34 zł

 47 zł

65 zł

34 zł

50 zł